Despre Zircon Dent

VIZIUNE

Inovaţie, Calitate, Profit

Centrul de Frezare si Printare ZIRCON DENT este promotorul utilizării tehnologiei CAD CAM în România!

Se poate spune deci că suntem lideri în inovaţie. Şi ne propunem să rămânem.

Iar pentru partenerii noştri (laboratoarele de tehnică dentară), inovaţia înseamnă economisire de timp şi resurse.

Misiunea Zircon Dent o reprezintă timpul, confortul tău economic,  tehnologia şi de trendurile actuale, care ne ajută să inovăm, depăşind bariere şi optimizând la maxim condiţiile de lucru şi, implicit, profitabilitatea.

Căci meşteşugul tehnicii dentare trebuie să genereze câştig şi confort, dar numai prin asumarea şi respectarea calităţii.

Aşadar, în viziunea noastră, misiunea Zircon Dent și succesul oricărui tehnician dentar rezidă în 3 factori dominanţi:

  • Inovaţia, care este reuşita tehnologiei, muncii şi creaţiei;
  • Calitatea, care este certitudinea seriozităţii;
  • Profitul, care este firescul eficienţei.

Prin urmare, tehnicii dentare profitabile şi de succes trebuie să-i asiguri cel puţin 3 condiţii: calitate, la timp şi la preţ decent.

Iar misiunea Zircon Dent și faptele noastre susţin aceste deziderate! Convinge-te singur!  

MISIUNEA ZIRCON DENT

În slujba Tehnicienilor Dentari!

Măsura valorii oricărei entităţi stă în adaptarea la noi realităţi şi provocări, într-un mod rapid, coerent şi eficient.

Iar în această ecuaţie, în cazul nostru, factorii decisivi de performanţă sunt:

-experienţa noastră de peste zece ani în tehnică (protetică) dentară;

-apelul la tehnologia ultra modernă, de sinterizare laser a metalelor (SLM) prin Printarea 3D;

-scanerele & maşinile de frezare performante;

materialele de foarte bună calitate utilizate de noi.

-pasiunea noastră, izvorâtă din vocaţia pentru această profesie.

Reuşita noastră este susţinută faptic, ZIRCON DENT fiind primul şi singurul Centru de Frezare şi Printare acreditat de Rhein83 în România.

În plus, ne certifică colaborări fructuoase cu laboratoare de tehnică dentară din toată ţara, dar şi cu furnizori de echipamente şi materiale de înaltă calitate.

Fiind noi înşine tehnicieni dentari, am privit întotdeauna această meserie ca pe o vocaţie, ca pe un meşteşug în arta reconstrucţiei dentare.

Misiunea Zircon Dent este să înțeleagă nevoile și așteptările tale!

Şi ne dorim parteneriate de lungă durată, prosperitatea noastră comună fiind condiţia împlinirii acestui obiectiv.

Depinde şi de tine!